Ontwerp

Ontwerp

Samen met u maak ik een tuinontwerp met goed gebruik van de buitenruimte en een goede sfeer. Een tuin die helemaal bij u past.
Daarbij houd ik rekening met uw wensen, de omgeving en de architectuur van uw huis.

 

Oriënterend gesprek

In het eerste gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn en krijg ik alvast een indruk van uw stijl/smaak, de huidige tuin en de omgeving. De tuin wordt ingemeten en ik noteer alle bijzonderheden.

Op basis van dit alles maak ik een inventarisatie.
Opdracht

Met de gegevens van de inventarisatie maak ik voor u een offerte. Hierbij voeg ik een samenvatting van wat er is afgesproken.
De kosten van een ontwerp zijn afhankelijk van de grootte van de tuin en de complexiteit van de opdracht.
Omdat ik tijd investeer in het eerste bezoek en de inventarisatie vraag ik bij opdracht een aanbetaling van het ontwerp (40% van de ontwerpkosten).
Als u akkoord gaat met de offerte en u heeft de aanbetaling van het ontwerp voldaan dan begin ik met het maken van een schetsontwerp.

 

Schetsontwerp

Ik maak een of meer schetsontwerpen.
We maken een nieuwe afspraak om dit schetsontwerp te bespreken.
Naar aanleiding van dit gesprek zullen er mogelijk wat wijzigingen in het ontwerp nodig zijn.
Hierna wordt het ontwerp, indien nodig aangepast en, verder uitgewerkt.
Gedetailleerd ontwerp

Er wordt een gedetailleerder ontwerp gemaakt met een aanzet tot het beplantingsplan en de verharding. Ook dit gedetailleerde ontwerp en beplantingsplan bespreken we samen.
Definitief ontwerp

Daarna maak ik het definitieve ontwerp. Hierin is een beschrijving van het ontwerp en de beplanting opgenomen. Bovendien zijn hier een of meer aanzichten bijgevoegd.
We maken een nieuwe afspraak om het definitief ontwerp en beplantingsplan aan u te overhandigen.
Voor deze datum ontvangt u een rekening voor het nog openstaande bedrag van het ontwerp en beplantingsplan.

Mocht het niet mogelijk zijn binnen 4 á 5 gesprekken tot een definitief ontwerp te komen, dan moet ik het ontwerp helaas op urenbasis afmaken. Mijn uurtarief is € 29,15 excl. BTW.